Smørevettreglene

Regler for opphold og bruk av smørefasiliteter ved NSF arrangement....

REGLER: Følg NSF sine smørevettregler. Foto: Kristin Roset
REGLER: Følg NSF sine smørevettregler....Vis mer

Her kommer NFS smørevettregler

 

1. MASKE

Maske med anbefalt filter (minimum A1P3) skal alltid brukes i smøreboder/ telt. Oppbevar masken tett, og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentenes anbefaling for om rengjøring.

 

2. SMØREJERN

Smørejern som ikke er i bruk, slåes av.

 

3. VARMEPISTOL OG GASSBRENNER

Bruk av varmepistol og gassbrenner i smørebua skal ikke forekomme. Bruk av disse verktøyene kan føre til dannelse av den giftige gassen hydrogenfluorid.

 

4. SPISING OG DRIKKING

Spising og drikking i smøreboder/telt skal ikke forekomme.

 

5. SMØREAVFALL

Smøreavfall skal kastes på angitt sted.

Kategori
NSF