Når skibakken tilpasses sykkel
3044 Views

Når skibakken tilpasses sykkel

For 10 år tilbake var skibakker bare skibakker. Nå går heisene helst året rundt. Er det lønnsomt for anleggene og gagner det skiidretten?

Mai 17, 2023
Skrevet av:

Marte Østmoe

SKIsport har hørt med tre skianlegg i Norge og et i Sverige. Hva ar deres erfaringer med å kunne tilby heis og bakke også på sommerstid?

For den aktive familien i trysil

Trysil Bike Arena startet allerede i 2014 med forberedelsene av et anlegg tilpasset både ski og sykkel. Prosjektleder Olve Norderhaug oppsummerer erfaringene slik:

– Den aktive familien var et segment vi kjente fra før, og som vi ønsket å satse videre på. Nedslagsfeltet skulle være Skandinavia og da vi begynte, fantes det ingen liknende anlegg, heller ikke i Sverige. På Hafjell var det allerede heisbaserte downhill-løyper, men ingen var spesielt tilrettelagt stisykling.

Trysil Bike Arena bestemte seg nå for å rette blikket mot Europa. Norderhaug kan fortelle at det bare var anlegg i Skottland, med sine 7stanes, som lignet på det man i Trysil ønsket å realisere. Turen gikk nå til et studiebesøk til Glentress der både grunneiere, næringsaktører og kommuneledelsen var med.

– Samtidig innledet vi et samarbeid med franske Bike Solutions, forteller Olve Norderhaug.

– Vi hadde ikke riktig kompetanse til å lage en masterplan for utviklingen og for de tre første sesongene trengte vi hjelp til å designe de første stiene, fortsetter han.

Anlegget består i dag av 65 kilometer spesialbygde og tilrettelagte stier for stisykling, 110 kilometer skiltet og merket sti for stisykling, fire bike parks, med tre pumptracks, ferdighetsløyper, rasteplassområder og servicefasiliteter. I løpet av de åtte årene anlegget nå har eksistert, har interessen stadig vokst. Norderhaug mener også at satsningen har gitt store positive ringvirkningseff ekter for resten av Trysilsamfunnet, ikke minst gjelder dette vinteraktivitetene.

BARN I FART: Branäs har ved flere anledninger mottatt priser for sine tilbud til barn og familier. Foto: Branäsgruppen

Helårsdrift på hemsedal

Hemsedal er nå inne i en fase med stor satsning på helårsdrift . Målet er å bli Skandinavias ledene terrengsykkel destinasjon. De første sykkelstiene ble åpnet sommeren 2021 og fikk det ambisiøse navnet Silverstone. Som navnet tilsier, er dette en sti tilpasset mountainbikes. Utgangspunktet er den engelske Formel1– banen, som igjen er en av de lengste fullskala flytstiene i verden. Sommeren 2023 åpner i tillegg nye stier og døpes Broadway og High Line.

Daglig leder av destinasjon Hemsedal Richard Taraldsen, kaller satsningen et kjempeprosjekt. – Å være et helårstilbud er både kostbart og utfordrende, sier han, men peker samtidig på det faktum at de har lang erfaring med drift av skibakker og at det stort sett er de samme utfordringene som melder seg når en bygger anlegg for sykkel. Når anlegget står ferdig, kan Taraldsen røpe at Hemsedal har satset 36 millioner kroner. Summen inkluderer bidrag fra Viken fylkeskommunen, Sparebankstift elsen/ DNB, Sparebank 1, Hallingdal Valdres, Hemsedal kommune og næringen i Hemsedal

– Gradvis har vi bygget oss opp fra å være en treningsarena for kun de beste, til også å inkludere debutanter og invitere inn på både blå, grønne og røde løyper, sier han.

HELSE I HVER BAKKE: Olve Norderhaug er kommunikasjonsansvarlig på Trysil Bike Arena. Han vil gjøre alt han kan for å nå ambisjonen om at Trysil kan bidra til en aktiv livsstil og økt folkehelse. Fotograf er Jonas Sjøgren – Trysil.com

Nyåpninger

I 2023 I dag er arenaen kanskje mer tilpasset amatøren og har et flertall av grønne og blå alternativ.

Hemsedal har likevel ikke tenkt å skuffe de beste. Mange amatører er også i ferd med å bli svært spreke og vågale. Denne sommeren, i 2023, åpnes det dermed også en variert og krevende sykkelsti. Denne skal gå i retning Hemsedal sentrum og deretter tilbake til alpinanlegget. For dem som dessuten liker luft ige løsninger kan Hemsedal friste med panoramaløyper hele 1000 meter over havet.

Ved juletider 2023 åpnes en seksseters ekspressheis som våren 2024 også kan benyttes for syklister. Her kan Hemsedal love trygge festeanordninger bak på kabinene.

Richard Taraldsen har ingen tall som viser at sykkeltilbudet har dyttet på interessen for ski, men er sikker på at helårsdrift uten tvil har en sunn virkning.

– Vi bidrar til en større grad av helårsturisme og også øker attraktiviteten for å bosette seg her, mener han. Konkret kan han vise til en tydelig økning av interessen rundt sykkel som sport.

Richard Taraldsen avslutter slik: – Sykkelgruppa her i Hemsedal har på kort tid blitt den nest største undergruppen i idrettslaget med nesten 100 medlemmer. I stor grad er det barn som rekrutteres.

Ifølge PR-ansvarlig ved Destinasjon Hanne Morud, er det gjerne det samme segmentet brukere som er i bakken både sommer og vinter.

– Alpinister er også syklister, sier hun og legger til.

– Det er mennesker som liker å utfordre seg selv, aktive familier eller sprekinger i alderen fra 18 til 40 år.

GØY PÅ RING: I tillegg til ski på vinteren og sykkel på sommeren har man i Trysil satset på en rekke andre fartsfylte sommeraktiviteter for hele familien, deriblant Mountain Tube. Sittende på en gummiring kan du rutsje ned en rekke ulike baner. Fotograf er Jonas Sjøgren – Trysil.com

Stadig nye utvidelser i drammen

Skimore Drammen/ Drammen skisenter AS og daglig leder Erik Graaberg kan fortelle at alpinanlegget i Drammen, helt tilbake til slutten av 90-tallet, har satset på helårsdrift . Fra starten har dette inkludert sommerheis for turgåere og et sykkelanlegg.

Siden åpningen for nesten tretti år siden har det gått slag i slag. Bakken har fått stadig nye utvidelser, tilbud, muligheter og løyper. Det er stor aktivitet og mange besøkende.

I 2015 supplerte man også med en klatrepark og Speedy-Zip-line. Disse tilbudene har etter hvert blitt veldig populære blant aktive familier.

– Hovedmålet med helårsdrift en var å redusere faste kostnader, røper Graaberg og legger til at de nå kan vise til positive tall i regnskapet.

Skimore Drammen opplever at det er viktig å satse bredt og tilby løyper med ulik vanskelighetsgrad gjerne med valgfrie utfordringer underveis. Erik Graaberg sier det slik: – Har du bare tøff e løyper som krever mye erfaring, da krymper også nedslagsfeltet.

Skimore Drammen oppgir inntektene fra sykkelutleie og butikken som en helt klar nødvendighet.

GRØNN SATSING: Terrengsykling er en sunn aktivitet som får aktive barn ut i naturen. Mange av dem lokkes til skiidretten når snøen kommer. Her fra Kungsberget i Sverige. Foto: Peter Eriksson

Utfordestinasjon nummer to

– I vår Skimore medlems-modell passer helårsdrift perfekt, utbryter Graaberg og legger til at anlegget har medlemmer som kun benytter anlegget på vinterstid, andre er der bare om sommeren, men andelen helårsbrukere blir bare flere og flere. Når det kommer til brukerne av klatreparken og sommerheisen ser man at det gjerne er de samme gjestene som besøker anlegget om vinteren som om sommeren.

Graaberg er ærlig og sier at sykkelanlegget nok egner seg best for dem som har syklet noe fra før, enten sti eller utfor!

– Vi kan vel si at vi er utfordestinasjon nummer to i Norge etter Hafjell, sier han. Vi har hele ni unike sykkelløyper og er regelmessig vertskap for både NM og Norges Cup.

UNNA BAKKE: Å starte tidlig er alltid en fordel, det gjelder både ferdigheter på ski og på sykkel. Foto: Peter Eriksson

Sommersatsing i sverige

Branäs og Kungsberget i Sverige startet opp sin sommersatsing i 2021. Målet var å bli et helårsannlegg og kunne tilby et bredere tilbud til en allerede trofast målgruppe, nemlig aktive barnefamilier. Kommunikasjonssjef Mikael Elford kan vise til en rekke priser som er gitt

Branäs for sine tilbud tilrettelagt for barn. Dette gjelder spesielt alpinanlegget, men også stedet som helhet, sykkelstier, restauranter og overnattingsfasilitetene.

– Hjerte i sommersatsningen er utforsykling, forteller Elford som i Branäs kan tilby åtte såkalte flytstier, samt 14 i Kungsberget. For å få til en så hensiktsmessig og god løsning som over hode mulig har de søkt støtte av Vallåsen Bike Parks, et anlegg som ofte omtales som Sveriges mest populære.

HEISBASERTE SYKKELSTIER: Trysil var tidlig ute med å tilby syklistene heis til topps for å fl yte ned på etablerte sykkelstier. Foto: Jonas Sjøgren – Trysil.com

Skapt for spennende familieeventyr

Mikael Elford anser sommervirksomheten fortsatt som relativt ny, men opplever at in-teressen og nysgjerrigheten rundt produktet stadig øker.

– Vi har sterk tro på at utviklingen kommer til å bevege seg i en positiv retning. Suksessen handler om å fange inn vintergjestene til også å bli sommergjester.

En ting er hyggelige personale og spreke gjester, Elford legger også stor vekt på anleggets beliggenhet.

– Stedet er som skapt for spennende naturnære familieeventyr! Av eksterne virkninger mener man på Bränes at den økte satsningen på anlegget har vært med å skape et mer levende nordre Värmland, noe som gagner både selskapet selv og andre lokale aktører. Mikael Elford avslutter optimistisk: – Med et sterkere og mer levende lokalsamfunn kan vi lettere dra nytte av hverandre og øke attraksjonskraften for hele området.


VINTERPRISER: Branäs har mottatt mange fine priser fr sitt vintertilbud for barn. Her kommunikasjonsrådgiver Mikael Elford. Foto: Branäsgruppen

Om trysil

Helt konkret kan Trysil Bike Arena vise til følgende regnskap etter satsningen på helårsbasert anlegg:

 • 73.000 besøkende i anlegget
 • Omsetning på 115 millioner NOK
 • Verdiskapning på 20 millioner NOK
 • +115.000 tilvekstdøgn for kommersiell overnatting målt mot 2014
 • Akkumulerte investeringer i prosjektet på 27 millioner NOK

Masterplan for 2025 har følgende målsetninger:

 • 120.000 besøkende i anlegget
 • Omsetning på 150 millioner NOK
 • Verdiskapning på 32 millioner NOK
 • +189.000 tilvekstdøgn
 • Ytterligere 33 millioner NOK i investeringer

Parkens mulige synergieffekter:

 • Mer enn 70 nye arbeidsplasser i sommerhalvåret
 • Økt bostedsattraktivitet og snudd den negative befolkningsutviklingen i kommunen til en positiv utvikling
 • 14 nye sommeråpne restauranter
 • 86% prisøkning på eiendom (2014->2020)
 • Nyetablering av andre aktiviteter, som Høyt&Lavt klatrepark og terrengminigolf.
 • Lokalt bryggeri, bakeri og andre lokale produsenter
 • Trysil Bike System, som utvikler produkter som sykkelvaskestasjoner som selges over hele landet
 • Utdanning av mer enn 20 lokale sykkelguider og instruktører
 • 850 utleiesykler, og er med det størst i Skandinavia, samt helårsansatte serviceteknikere
 • Utvikling av strategiske sykkelfestivaler, konkurranser og arrangement, som både skaper reiseanledning og internasjonal PR og kjennskap til Trysil

SETTER FART PÅ DRAMMEN: Erik Graaberg er daglig leder av Skimore Drammen/ Drammen skisenter AS og kan tilby en rekke aktiviteter både sommer og vinter. Foto: Jan Storfossen

Om branäs

Branäs i Sverige kan vise til følgende regnskap etter satsningen på helårsbasert anlegg 2021:

 • 73.000 besøkende i anlegget

Tall fra sommeren 2022

 • 23 000 gjestenetter
 • 2,5 millioner SEK i omsetning for sykling, restaurant og andre aktiviteter

Dette har satsningen ført med seg:

 • 3 nye helårsansatte
 • Kraftig økning av huspriser og en rask tilvekst av antall utleiemuligheter i området
 • 20 nya sesongtjenester Anlegget består i dag av følgende tilbud:
 • Åtte flytstier for utforsykling. Fire av disse ble åpnet sommeren 2022
 • En terrengstier
 • En teknisk bane for sykling, åpnet 2022
 • En stolheis og en t-heis
 • Vandrestier
 • Padlebane, discgolfb ane, basketbane
 • Restaurant og kafe
 • Sykkelutleie og shop

Om kungsberget, sverige

Tall fra sommeren 2022

 • 19 000 gjestenetter
 • 2 millioner SEK i omsetning fra sykling, restauranter og andre aktiviteter.

Øvrig informasjon:

 • Fire nya helårsansatte
 • Kraftig økning av huspriser og en rask tilvekst av utleiemuligheter
 • 19 nya sesongtjenester

Anlegget består i dag av følgende tilbud:

 • 14 flytstier for utforsykling. Tre nya åpnet sommeren 2022
 • Sju terrengstier
 • Teknisk bane og pumptrack.
 • En stolheis og en t-heis
 • Vandrestier
 • Padelbane, beachvolley og basketbane
 • Restaurant og kafé
 • Sykkelutleie og butikk

GØY FOR GUTTA: – og selvfølgelig jentene også! Skimore Drammen/ Drammen skisenter AS er den beste lekeplassen for Ollie Aspen Olsen. Foto: Alexander Olsen_ Skimore Drammen

Andre muligheter i Norge der alpinbakken også kan benyttes sommertid:

 • Narvikfjellet AS
 • Hafjell Bikepark AS
 • Geilo Bikepark AS
 • Beitostølen
 • Oppdal skisenter
 • Voss resort
 • Hovden alpinsenter
 • Skeikampen
 • Sjusjøen
 • Ål i Hallingdal
 • Sarpsborg, Kjerringåsen
 • Kristiansandsykkelpark
 • Fulufj ellet alpinsenter

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy