Nes IL Archives - Skisport

KM Lang med påmelding over all forventning!

Nes ski og sykkelanleggs Eva Aarhus Vandsemb hadde tro på mellom 250-300 deltagere til KM Lang. Allerede før artikkelen var publisert var antallet påmeldte 354… 

Kan du fortelle kort om KM Lang?

-KM arrangeres hvert år i hver skikrets, og inkluderer tre konkurranser:sprint, lang fellesstart, normal, stafett og langrennscross.

Nes ski og Nes Ski-og Sykkelanlegg arrangerer vi fellesstart, klassisk stil 29. januar. For de i alderen 8-12 år er det Sonerenn, mens 13 år + går KM. 

Distanse Klasser 
20km M Senior, M19-20.
15km M18, M17.
10km K Senior.
7.5km K19-20, 18, 17, J16, 15, G15 og 16.
4km J13, 14, G13 og 14.
2km G og J 11-12 år, Sonerenn
1km J og G 8-10 år, Sonerenn

Hvem står bak rennet?

-Det er Nes Ski og Nes Ski-og Sykkelanlegg (Akershus Skikrets) som arrangerer. Amund Lier Hansen og Amund Vandsemb er Rennleder og assisterende rennleder henholdsvis. TD er Ove Hansen. 

Hvilke forventninger har dere med tanke på antall deltagere?

-Vi forventer et sted mellom 250-300 deltagere (inkludert sonerennet). Antallet deltagere har gått fra drøyt 500 tilbake i 2015, til 427 i 2020, men statistikken for fjoråret viste 259.*

Øvrig informasjon om KM Lang

-Påmelding foretas på Skiforbundets nettsider. Kontingenten følger “fast takst” i form av 130kr, 150kr og 170kr. Ytterligere informasjon finnes på våre , mens resultatene publiseres her. 

*Like før publisering av artikkelen var antallet påmeldte økt til 354!