Flere store arrangement avlyser
1276 Views

Flere store arrangement avlyser

Mars 11, 2020
Skrevet av:

Kristin Roset

Birken Skifestival og Reistadløpet avlyser sine arrangement som henholdsvis skulle gå 14.-21 mars og 28.mars på grunn av coronaviruset.
–Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av coronaviruset. Vi lytter selvfølgelig til de pålegg og råd som nasjonale helsemyndigheter gir, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen i Birken. Hensynet til deltagere, frivillige og alle involverte kommer i første rekke – ingen skal bli syke i forbindelse med Birkens arrangement. Det eneste riktige for oss nå er å avlyse alle arrangement i perioden 14.-21. mars. Disse arrangementene avlyses: Ingalåmi, UngdomsBirken, BarneBirken TurBirken 28/54 km, SkøyteBirken, StafettBirken og Birkebeinerrennet.
Det opprettes en refusjonsordning til Birkens deltagere der deler av startordningen vil bli refundert. Birken vil informere sine deltagere om det praktiske rundt refusjonsordningen fortløpende, deltagere trenger derfor ikke ta kontakt for å få tilbakebetaling.

Tar samfunnsansvar

Også Reistadløpet må legge inn årene.
–Med bakgrunn i anbefalinger fra både nasjonale helsemyndigheter (FHI), samt Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund er det besluttet at Reistadløpet lørdag 28. mars 2020 avlyses. Reistadløpet, på linje med alle andre store arrangement i norsk idrett som nå avlyses, tar det samfunnsansvaret vi har for å begrense og forhindre videre smitte av coronaviruset. Dette ikke bare av hensyn til alle deltakerne, men også ifht våre funksjonærer, vårt publikum og øvrig involverte. For de mer enn 800 løperne som allerede har betalt påmeldingskontingenten til Reistadløpet 2020 vil det være to valgmuligheter. Man kan enten få refundert 50 % av påmeldingskontingenten (ihht Race Regulations) eller vi overfører påmeldingen til neste års Reistadløp som gjennomføres lørdag 10. april 2021. Alle påmeldte vil bli direkte kontaktet ila de kommende ukene med tanke på hvilken løsning de ønsker, så det er ikke nødvendig for løperne å kontakte oss før den tid, sier arrangøren i en pressemelding.

Junior-NM

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på  ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast. Bakgrunnen for vedtaket er særleg knytt til råda frå Folkehelseinstituttet dagsett 10.03.2020 om at utandørs arrangement  med fleire enn 500 deltakarar som står eller sit tett bør avlysast. Dette er og sett i samanheng med at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peiker på at vi er inne i ei ny fase med ikkje sporbar smittespreiing av Corona-virus.
Arrangøren har opplyst at det er påmeldt om lag 1000 deltakarar og at det er forventa om lag 600 personer knytt til støtteapparat og familie. I tillegg vil arrangementet inkludere  mange lokale frivillige. Smittevernlegen har på dette grunnlaget og etter ei samla vurdering kome til at smitterisikoen ved arrangementet er for høg til at arrangementet kan gjennomførast.
Trondheim Skishow, Skandinavisk Cup i Harstad og Kvaløya Skimaraton er også med på lista av avlyste arrangement.
 

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy